måndag 10 mars 2014

Konsekvenser av nya regler för andrahandsuthyrning


Från Blocket hävdas att utbudet av lägenheter för andrahandsuthyrning har ökat efter den nya lagstiftningen.
 
Sannolikt har Blocket rätt.
 
Men det är inte det enda som hänt!
  
Utbudet av bostadsrätt och villa till försäljning har minskat högst påtagligt. I Stockholm fanns 2012 ( vecka 2-6) i snitt 1700 bostadsrätter till salu, till 2013 samma period (när nya lagen infördes) hade det minskat till 1550 och idag endast 1200. En minskning med 30 procent. 2012 fanns 152 småhus till salu, 2014 bara 90.
Det är tydligt att färre säljer både sina bostadsrätter och hus. Allt talar för att en del av detta är de lönsamma möjligheterna att istället hyra ut under en tid. Visserligen krävs tillstånd för att hyra ut sin bostadsrätt, men i många fall kan detta erhållas eller kringås.
 
Inte nog med att det är färre bostäder till salu, priserna har också ökat påtagligt.
 
Enligt Blocket har också de begärda hyrorna för andrahandsbostäder ökat. Till detta kommer att de hyror som tidigare begärdes ofta låg över den hyra som skulle accepteras vid en rättslig prövning.
 
Så slutsatserna är klara.
 
Lite fler andrahandsbostäder till uthyrning. Väsentligt högre hyreskrav. Väsentligt färre bostäder till salu och högre begärda priser för de som är till salu.
 
Kort sagt. Ett riktigt magistralt bostadspolitiskt bottennapp….
 
Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet, styrelsen

torsdag 6 mars 2014

Ingen brist på detaljplaner för bostäder


Bostadspolitikens skrönor 1!

Fastighetsbolagen och byggföretagen skyller det låga bostadsbyggandet på brist på planlagd mark och för många detaljkrav.
 
Rena skrönor!
 
En aktuell genomgång av länsstyrelsen i Stockholm visar att det finns färdiga detaljplaner för 47 000 bostäder i Stockholms län! Hela sex årsproduktioner således med dagens takt, och kanske fyra årsproduktioner med en rimlig takt. Därtill pågår en omfattande planering för bostäder i de flesta kommuner som kommer att falla ut med färdiga planer inom något eller några år.
 
Liknande rapporter kommer från västkusten och andra delar av Sverige.
 
Påståendet att detaljkrav hindrar byggandet är lika konstigt. Själklart måste tillkommande bebyggelse anpassas till sina respektive omgivningar. Byggbranschen är van vid att bygga efter ritningar och anvisningar.
 
Under epoker när samhällskraven har sänkts och ansvaret istället har lagts över mer på exploatörer och byggföretag har detta aldrig lett till bra resultat. Utan avsaknaden av krav har sänkt den nya bebyggelsens utformning. Ett typexempel är senare delen av miljonprogrammet där man på en del håll upphandlade med endast priskrav. Och fick väsentligt fulare hus.
 
För exploatörer och byggföretag är det förvisso perfekt att skylla bostadsbristen på någon annan och försöka pressa fram regelförändringar som kan leda till högre vinster.
 
Men realiteten är att byggsektorn är oerhört lönsam idag. De registrerade byggkostnaderna har ökat väsentligt snabbare än övrig prisutveckling. Särskilt snabb har utvecklingen varit där exploatör och byggare har varit i samma koncern.
 
Det är tydligt att branschen istället trivs bra med en bostadsbrist och ser till att den inte byggs bort.
 
Dessa illojala branscher behöver hårdare tyglar, inte färre.

R