torsdag 30 april 2009

Hyresgästföreningen borde vara bekymrad!

Häromdagen refererade vi en ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm. Vederbörande har på sin blog framfört bekymmer över att det kommer kritik och blir en extern (!) debatt om de hiskeliga förslag som Hyresgästföreningen och SABO har lagt fram.

I kommentarerna till inlägget fanns nämnda ordförande som hänvisade till sin blogg.

Vi blev lite nyfikna, tänkte att nu har han kommit med ett försvarstal för de förslag som han själv har varit med och beslutat om. Så nu har vi gått till hans blogg för att läsa hans försvar.

Döm om vår förvåning! Allt försvar saknas! Häpet har vi konstaterat att hyresgästföreningen inte har publicerat en enda analys av vart deras förslag leder och vad det kan tänkas innebära! Vi bortser här från det uppenbara falsariet från Per Svanberg på Hyresgästernas Riksförbund som påstår att de "moderna" förslagen inte innebär någonting alls. Var finns analysen och beskrivningen av konsekvenser? Borde inte den ha funnits innan de fattade beslut om sitt förslag?

Och varför kommer det inte fram något ens när kritiken blir stor?

Häromdagen ordnade nätverket rädda hyresrätten en diksussion om boendet på Välfärdsdagen. En del av del handlade om de nämnda förslagen med inledningar från vårt Nätverk och från Hyresgästföreningen. Det blev en stark kritik från Nätverket och en ytterst svag argumentation för förslagen från Hyresgästföreningen.

Publikens uppfattning efter mötet var kristallklar.

V

måndag 27 april 2009

Hyresgästföreningen bekymrad!

Vi nås av information om att hyresgästföreningen i form av dess ordförande för Stockholmsregionen är bekymrad:
"...en hel del frågor och funderingar rörande en del mail som cirkulerar rörande HGF:s och SABO:s gemensamma skrivelse till regeringen. Jag har skrivit om det tidigare och skriver det igen, jag har stor förståelse för alla frågor och funderingar som rör detta brev. Samtidigt blir jag bekymrad över en del negativa reaktioner och att de blir en extern debatt. "

Såå, Hyresgästföreningen är bekymrad över att det kommer negativa reaktioner och att de blir en extern debatt kring Hyresgästföreningens och SABO:s extremt negativa förslag för hyresgästerna!

Det förvånar oss!

För vår del är vi milt talat bekymrade över att det överhuvudtaget har kommit ett så extremt dåligt förslag från Hyresgästföreningen. Vi är naturligtvis särskilt bekymrade och undrande över att ordföranden i Stockholmsregionen, som också sitter i den förbundsstyrelse som fattat beslut om SABO/HGF-förslagen, inte har reserverat sig mot dessa. Förslagen kommer ju att slå särskilt hårt mot Stockholm.

Visst är det också bekymmersamt att en organisation för hyresgästerna går ut och försöker dölja konsekvenserna av sina förslag. Eller ännu värre, försöker slå blå dunster i ögonen på hyresgästerna med påståenden, t ex att förslagen inte innebär några hyreshöjningar alls.

Jo man tackar, allmännyttan ska numera drivas affärsmässigt på marknadens villkor och självkostnadsprincipen ska inte gälla. Och det påstås inte få några hyreskonsekvenser alls!

Ett sånt försök till blåsning tror vi varken att hyresgäster eller politiker går på så länge.

Fast vad har egentligen Hyresgästföreningen för syfte med förslagen? Kan det verkligen bara vara rent organisationsegoistiska förslag?

V

fredag 24 april 2009

Nu kommer reaktionerna

Nu börjar reaktionerna på de förfärliga förslagen från Hyresgästföreningen och SABO komma. Allteftersom fler och fler inser vart förslagen bär hän kommer allt fler att inse att detta är vansinne.

Just nu når oss ett uttalande från ett antal Hyresgästföreningar i Stockholm. De är förstås också upprörda över den egna organisationen. Vi citerar:


Hyresgästerna svikna av sin egen organisation

I många år har Hyresgästföreningen sagt sig värna om självkostnadsprincipen och att allmännyttans hyror ska utgöra ett tak för privathyrorna. Nu har plötsligt förbundsord-föranden Barbro Engman, utan förankring bland medlemmarna, tillsammans med allmännyttans branschorganisation SABO presenterat ett förslag som helt frångår de tidigare principerna. I lagförslaget slås fast att hyresjämförelser i framtiden får göras både med privat och kommunalt ägda hus i stället för som nu endast med den kommunalt drivna allmännyttan. Det finns privatägda fastigheter med avsevärt högre hyror än de kommunala. Med den föreslagna förändringen blir de styrande för alla hyror. Dessutom blir det möjligt att successivt saxa upp hyror på ett helt annat sätt än idag. Detta drabbar även allmännyttans hyresgäster. Hundratusentals människor kan få sin ekonomi spolierad eller tvingas lämna sina hem.

Barbro Engman har utan mandat från medlemmarna kapitulerat för fastighetsägarnas krav på ökade vinster. Att föreslå att allmännyttan ska bli affärsmässig och drivas på marknadens villkor rimmar illa med en organisation vars främsta uppdrag är att tillvarata hyresgästernas intressen. Det finns ur hyresgästens perspektiv inga som helst skäl för att fastighetsägarna ska få större vinster och att kommunerna ska få ökade möjligheter att finansiera kommunal verksamhet med hjälp av oskäligt höga hyror.

Tvärtom borde Hyresgästföreningens ledning påvisa de stora konsekvenserna av hyreshöjningar och verka för en allmännytta med skärpt självkostnad och skärpta villkor för hyresjämförelser med allmännyttan som grund.

Varför görs inte detta!?

Stockholm den 23 april 2009

Hyresgästföreningarna på Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm, ordförandena

onsdag 22 april 2009

Förödande förslag för hyresrätten, hyresgästerna och bostadsförsörjningen

Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet har granskat förslagen från Hyresgästföreningen och SABO att ändra hyreslagen och lagen för kommunala bostadsbolag.

Nätverket för Hyresgästernas boendetrygghet anser att förslagen kring bruksvärdesreglerna med i praktiken slopat hyrestak och att de kommunägda bostadsbolagen ska agera affärsmässigt på marknadens villkor är förödande för hyresgästerna, för hyresrätten, för bostadsförsörjningen och negativa för finansmarknaden och samhällsekonomin.

Enligt NHBs uppfattning bidrar förslagen kring bruksvärdesreglerna direkt till kraftigt stigande hyror i privatägda hyreshus och också i de kommunägda husen med stora konsekvenser för hyresgästernas boendetrygghet, bostadsstandard, segregation, krav på bostadsbidrag och för hyresrättens fortlevnad.

Förslagen kring de kommunägda bostadsbolagens affärsmässighet och avkastnings-krav leder till ett gungfly, där till och med förslagsställarna verkar vara osäkra. NHB anser att de kommunägda bostadsbolagen ska drivas med självkostnad, varken mer eller mindre. Att som förslagsställarna nöja sig med att det primära syftet inte ska vara vinst är i högsta grad naivt. Att dessutom föreslå att det är OK att ta ut vinst där marknaden så medger gör inte saken bättre.

En del av de aktuella problemen kring finansmarknaden är att utlåningen till bostadssektorn har tillåtits att explodera. Förslagen från HGF/SABO förstärker den explosionen. Det ger därtill snabbt ökande samhällskostnader för ränteavdrag.

NHB konstaterar att Hyresgästföreningens eftergiftspolitik fortsätter och att förslagen saknar förankring bland Hyresgästföreningens medlemmar samt att Riksförbundet sprider felaktigheter och dimridåer kring vad förslagen får för konsekvenser.

SABO stärker sin inriktning mot att allmännyttan ska bli som kommersiella fastighetsbolag istället för att ta ett ansvar för bostadskvalité och bostadsförsörjning.

Den aktuella situationen med ökande arbetslöshet och försämrad ekonomi och med de senaste årens stora ekonomiska lättnader för andra upplåtelseformer gör det ännu svårare att förstå förslag som höjer hyrorna och ger redan högt privilegierade privata fastighetsägare högre inkomster och ökad förmögenhet.

Det behövs nu en bostadspolitisk diskussion för att forma en långsiktig bostadspolitik där en bättre hyresrätt för hyresgästerna måste vara en del.

Hela rapporten finns på vår hemsida www.boendetrygghet.se

Ytterligare upplysningar från

Margareta Friman-Scharin, ordförande
styrelsen@boendetrygghet.se,
08-723 18 62, 0702 24 36 74

torsdag 16 april 2009

Ägarlägenheter

I dagens Dagens Nyheter anser Kristina Alvendal att det borde bli lättare att skapa ägarlägenheter också i befintliga hus.

Det är svårt att förstå denna glädje i ägarlägenheter. Det beslut som riksdagen har fattat innebär stora svårigheter för de boende i ett ägarlägenhetshus att fatta beslut om både drift och förändringar. Bara vid total enighet kan beslut fattas och det finns inga rättsliga möjligheter att hantera tvister. Nya hus brukar ha en hel del problem innan alla byggfel rättats till, och än svårare blir det förstås när husen blir äldre och behöver större åtgärder.

Sådana system har prövats t ex i de baltiska staterna där man glatt sålde ut lägenheterna i de tidigare hyreshusen, men glömde bort att någon måste äga husen och kunna se till de gemensamma frågorna. Man fick också snabbt stora problem men t ex läckande tak, trasiga tekniska system och annat.

Att ägarlägenheter innebär en riktigt dålig hyresrätt förbises ofta. Hyresgäst i ägarlägenhet har i praktiken ingen besittningsrätt, ingen bytesrätt, ingen möjlighet att pröva hyran, inga möjligheter att kräva reparationer och underhåll.

Så varför sträva efter detta? En kul princip kanske, men en usel praktik.

V

måndag 6 april 2009

Nytt förslag gör hyresgästerna till förlorare

Hyresgästföreningens centralstyre har återigen gjort en överenskommelse med SABO - allmännyttans organisation. De har lagt fram ett förslag till ändring av lagen för allmännyttan och hyreslagen.

Hittills har hyresgästföreningen - förvisso med tveksam framgång - förhandlat hyror med allmännyttan utifrån ett självkostnadsresonemang och med privatfastighetsägarna utifrån allmännyttans hyresledande roll.

Tafflig kunskap från hyresgästföreningen har lett till rätt stora vinster hos allmännyttan och att privathyrorna har dragit iväg till att idag överstiga allmännyttans med i genomsnitt cirka 15 procent jämfört med de cirka fem procent som hyreslagen medger.

Nu föreslår bägge parter att man skall göra på ett annat sätt.

Självkostnadsprincipen skall inte gälla för allmännyttan. Allmännyttan skall drivas affärsmässigt, men utan vinstsyfte - en kullerbytta som inte kan leda till annat än platt fall. Vem har hört talas om affärsmässighet utan vinstsyfte? Rapporten talar om vinstberäkning för varje fastighet. Dock ska det finnas vissa begränsningar för allmännyttan för att dela ut vinster till ägaren, men betydligt större möjligheter än tidigare.

Så vad ska hyresgästföreningen hänga upp sina hyresförhandlingar med allmännyttan på, om allmännyttan ska drivas affärsmässigt? God vilja? Hyresgästernas plånböcker? Sånt prövades i början på 90-talet i Stockholm och ledde till femårsavtalet - århundradets sämsta avtal. Det går inte att tolka förändringen på annat sätt än att hyresgästföreningen inte har någonting alls att hålla sig i.

Ett nytt bruksvärdessystem för att sätta hyror i privata hus föreslås. Vid tvist ska hyresnämnd inte bara jämföra med allmännyttans hyror utan också med förhandlade privata hyror.

Så vad ska hyresgästföreningen hänga upp sina förhandlingar med privata fastighetsägare på? Dimmigt talar Barbro Engman om att man nu ska ta in alla kvalitetsaspekter i förhandlingen. En hyresgästförening som i Stockholm inte har lyckats göra en hyresstatistik att jämföra privathyrorna med på 15 år ska nu ta med alla kvalitetsaspekter i förhandlingen? Vad hindrade detta tidigare?

Frågan är ju ändå vad de privata hyrorna skall hängas upp på. Att de ska förhandlas utifrån allmänt tyckande från parterna kan bara leda käpprätt i höjden. Och successivt skapa nya prejudikat som nästa förhandling får luta sig mot. Det kan bara leda till snabbt stigande hyror.

Talet om att det ska finnas en skyddsregel så att "ingen ska behöva flytta" klingar mer än lovligt falskt.

Slutsatsen är att hyresgästföreningen behåller sin förhandlingsroll och sina förhandlingsersättningar. Men att hyrorna blir alltmer marknadsanpassade - dvs allt högre. Hyresgästerna förlorar och tvingas sänka sin bostadsstandard.

Istället för en hel Koch har hyresgästföreningen och SABO föreslagit en halv Koch eller kanske snarare en trekvarts.

V