onsdag 5 november 2008

Självmål

Enligt DN idag så kräver de kommunala bostadsbolagen ovanligt höga hyreshöjningar på 5-6 %. Värmdöbostäders Vd säger att han tror att Hyresgästföreningen har förståelse för det och Hyresgästföreningens ordförande i region Stockholm Terje Gunnarsson säger att "årets förhandling blir tuff men förhoppningsvis rask" samt att han "hoppas att hyresförhandlingarna med de kommunala bolagen i regionen ska vara klara inom en månad".
- Hur kan han tro det?
- Finns det redan en dold uppgörelse med fastighetsägarna?
- Ska inte de valda förhandlingsdelegationerna få komma igång med förhandlingarna innan regionordföranden deklarerar att man snart är överens?
Terje Gunnarsons utspel i DN idag verkar mer vara riktat åt att hyresgästerna ska bereda sig på höga hyreshöjningar än på att fastighetsägarna har alldeles för höga vinster och hyreskrav.
Sådana självmål från HGF-ledningen får vi tyvärr se inför nästan varje hyresförhandling. Det är dags att vi får en förhandlingsorganisation som inte är ekonomiskt beroende av motparten.

Margareta Friman-Scharin
Ordf. i NHB

17 kommentarer:

Anonym sa...

Hyresgästföreningens sätt att hantera och "förhandla" hyrorna för hyresgäster boende i bostadsrättsföreningar har varit och är fortfarande totalt "uppåt väggarna" och detta ovanpå den allmänt märkliga syn på hyresgästerna i "äldre" fastigheter.

/ Rolf

Inger sa...

Rolf
Som kvarboende hyresgäst undrar jag: vad menar du med detta om hanteringen av hyror för oss? På vilket sätt har det varit "uppåt väggarna"? Själv har jag hela tiden haft kontakt med förhandlarna och deltagit i överläggningar. Vad är det som inte funkat hos dig?
/Inger

Anonym sa...

Hyresgästföreningen träffar inte längre de privata fastighetsägarna vid hyresförhandling. Istället kommunicerar man via e-post och telefonsamtal. Det är inte samma sak som att mötas vid förhandlingsbordet. HGF kallar detta för att man har moderniserat. Jag tycker att de är slappa. Ombud från LH får inte längre delta i hyresförhandlingar. Det medför att HGF:s förhandlare inte kan motivera tillräckligt eftersom de aldrig är insatta i huset på samma sätt som de som bor där./Söderböna

Inger sa...

Söderböna
Vore det så som du säger så vore det allvarligt. Men hur kommer det sig då att jag medverkat aktivt vid både förberedelser och förhandlingar under ett antal år?
/Inger

Anonym sa...

Hej Inger!
Jag har också medverkat vid förhandlingar i många år. Sedan cirka 2 år får vi inte längre närvara. Enligt min åsikt sker förhandlingarna därmed utan insyn. För en månad sedan fick jag veta av hyresförhandlarnas chef, Maria Palme, att förhandlingarna med privatvärdarna numera sker via e-post och telefon och man möts endast i undantagsfall. /Söderböna

Anonym sa...

Visst är det som /Söderböna säger, har varit så under ett flertal år. Om det sedan handlar om resursbrist, ovilja eller annat vill jag inte spekulera om. Men förhandlingsenhetens tjänstemäns sätt att hantera sin ombudsroll är SKANDAL. HGF:s ledning känner till detta även HGF:s ombud Normalm. Alla "ombud" blundar, lyssnar inte, reagerar inte på mejl man har nog med "sitt". RESTHYRESGÄSTERNA FINNS INTE ... Därför förhandlar vi vår egen hyra ... Hur det går, INGA problem, problemet är HYRESGÄSTFÖRENINGEN !!! / Rolf

Anonym sa...

Det är tydligt att det finns hyresgäster som tycker att de blir lämnade i sticket när det drar ihop sig till förhandlingar. Om det är vanligt att det är så är det mycket allvarligt. Men alla de som påstår att det är så är anonyma. Jag är böjd att tro att det handlar om någon sorts organiserad hetskampanj mot hyresgästföreningen. Det de anonyma skrivit är naturligtvis ljuv musik i Fastighetsägar- föreningens öron. Om det vanliga vore att alla förhandlade individuellt så är det säkert som amen i kyrkan att då är vi mycket nära marknadshyror. Så de som önskar det sistnämnda, fortsätt med ert anonyma gnäll.

Terje sa...

Hej Margareta.
- Finns det redan en dold uppgörelse med fastighetsägarna? skriver du i din blogg. Självklart inte. Vi är därutöver inte beroende av motparten som du påstår. Däremot är alla hyresgäster inklusive du själv beroende av en hyresmarknad som fungerar för alla bostadshyresgäster. En betydande del av hushållets inkomst går till hyra och då anser jag att i det otrygga ekonomiska läget som vi befinner oss i vore det bra om inte förhandlingarna drar ut på tiden.
Till anonym vill jag ödmhukt påpeka att många husombud har kontakt med den förhandlande ombudsmannen inför förhandlingarna. Det är de förtroendevalda i förhandlingsrådet som prioriterar i detta arbete.
Terje Gunnarson
Ordförande Hyresgästföreningen
Region Stockholm
http://terjegunnarson.blogspot.com/

Anonym sa...

Herr Öberg reagerar precis som förväntat, inga nya argument ... precis som vissa tjänstemän som har sin feta lön att försvara, ett riktigt SJÄLVMÅL !! Dessutom riktigt patetiskt !!!

Att "Hyresgästföreningen" i allmänhet och i Stockholms innerstad i synnerhet har jätteproblem det tystas ner till varje pris, i stället för att hugga tag i dilemmat. Den ende jag mött som på allvar försöker ta tag i problematiken är Terje, härovan.

Vad tycker då Herr Öberg om detta förnämliga sätt av Margareta att ta tag i medlemmarnas synpunkter??
Riktigt trevligt att medlemmarna kommer till tals ?? ;)

För övrigt är "Anonym" en rubrik i Blogger i likhet med vilken annan rubrik som helst.

/ Rolf ( som knappast är anonym för en del, andra ;)

Anonym sa...

Vem är Du Rolf? Varför så anonym? Är Du rädd för något?
Ronny Öbergmingo

Anonym sa...

Kul att så många och så snabbt har hittat detta initiativ av Margaretha, speciellt ni välavlönade "förhandlare" som hellre läser detta än att intressera er för de hyresgäster ni företräder ....

Skulle även vara kul om även herr Öberg sätter upp sin egen Blogg och BEKLAGAR sig över alla initiativ som tas där inte HGF:s vilja/intresse/resurser?? INTE längre finns ... men anonyme herr Öberg tycks gå i ledband av ett par herrar i Globen ... ( precis samma förvirrade argument .. )

Om nu "herr Öberg" m.fl. vill ha en annan, mer personlig kontakt, så skriv en rad till rest@abc.se eller skriv ett vanligt brev till

Resthyresgästerna i allmänhet och i Stockholm innerstad i synnerhet.
Box 6214
102 34 STOCKHOLM

Mvh

/ Rolf

Anonym sa...

Och bäste Terje, husombud, förhandlingsråd, lokal HGF, en skrivbordsprodukt som inte fungerar... en "snygg" manöver för att dölja tjänstmanna-eländet ...
Nu då möjligheter finns till andra alternativ, uppmuntra dessa initiativ!! NHB, egna privata förhandlingar m.m. i stället för att med näbbar och klor försvara de välavlönade som hellre hojtar på vargen än att föra dialogen med hyresgästerna som man "företräder"

/ Rolf heter jag ... e-postadress och postadress hittar du i föregående inlägg

Terje sa...

Hej Rolf.
Jag har din adress sedan tidigare mailväxling och möte. Jag hoppas allt är väl med dig. Du skriver skrivbordsprodukt som inte fungerar och dessvärre måste jag till viss del ge dig rätt i din kritik. Vi har ett uppdrag att se över organisationen inför fullmäktige nästa år. Givetvis skall vi då beakta dina och andras synpunkter. Jag tror dessutom att när arbetet med översynen drar igång måste vi träffa dig och andra som inte är nöjda med förhandlingsorganisationen och speciellt då de som företräder boende i privata beståndet.
Vänlig hälsning
Terje

Anonym sa...

Tyvärr Gunnarsson och Öberg, ni tycks leva i en annan värld. De förhandlingsråd vi känner till och har deltagit har under lång tid försök får till ett rimligt privat förhandlingsarbete. Försök att beslutade prioriteringar genomförda har skändligen misslyckats. Att försöka få fram underlag - hyror- föra att själva kunna göra granskningar och prioriteringar har misslyckats. Att få reda på hur förhandlingarna har genomförts har misslyckats. All den kunskap som Stockholms stad har visar att privathyrorna nu är cirka 15 procent högre än allmännyttan istället för de fem procent som de får vara enligt lagen. Det förvånar inte, så som förhandlingarna har (miss)skötts år efter år.
- Att delta i förhandlingsråden är närmast slöseri med tid och ger bara ilska mot hyresgästföreningen istället för tillfredställellse att vi har iallafall försökt.

Anonym sa...

Förhandlingsråden bestämmer?
Det når oss istället rykten om hur centralmakten i HGF Stockholm håller på med intriger mot förtroendevalda för att kunna centralstyra förhandlingarna.

Terje sa...

Jadu anonyme odla myter bäst du vill. Tvärtom decentralicerar och demokratiserar vi ytterligare. Skapar mer samråd i bostadsområdena och ser till att förhandlingarna säkerställer hyresgästinflytande. Järva Tensta Rinkeby Botkyrka är några exempel.
Hyresgästenkäten som vi genomförde i våras ett annat exempel. Beslut för att trygga förhandlingarna om boinflytande och fritidsmedel är ett annat exempel.
Ej anonyme
Terje Gunnarson

Anonym sa...

Ja du Gunnarsson. Odla myter bäst Centraliseringen av hyresförhandlingarna inom hyresgästföreningen är nog utan motstycke i förhandlingsvärlden. De senaste turerna inom hyresgästföreningen kring förhandlingsledare och förhandlingsdelegation för ett stort allmännyttigt bolag i Stockholm styrker detta. Svårt att tolka detta som ett "tryggande av fritidsmedel". Snarare centralstyrning.