måndag 17 november 2008

Bostadsbyggandet minskar

Bostadsbyggandet minskar visar aktuella siffror från Statistiska Centralbyrån. Första 3 kvartalen 2008 igångsattes 14 353 bostäder jämfört med 20 750 motsvarande tid 2007. 2006 var det nästan 27 000. I storstadslänen är nedgången något högre än Sverige som helhet.

I Stockholms län var igångsättningen knappt 6.000 de tre första kvartalen 2004, 2005 och 2007 samt 7.000 samma tid 2007. Nu nere i 4.000. Också i Skåne och Västra Götaland är nedgången kraftig.

Nedgången beror inte på minskad befolkningsökning. Däremot är hushållen inte beredda att längre betala de överpriser som byggsektorn har begärt för nya hus. För nedgången i byggande i hyresrätt tillkommer att finansieringen av hyresrätt numera är mycket dyrare än andra upplåtelseformer. Det skulle mycket väl gå att bygga med rimlig, men lägre vinst. Men för företag som hoppats på 33 procents vinst är förstås 6-7 procents vinst en styggelse. Så osund har byggsektorn blivit.

Man skulle kunna hoppas på att allmännyttan och bostadskooperationen skulle ha ett annat förhållningssätt. Men kombinationen av höghyrespolitik för nyproduktionen i allmännyttan och privatnyttan samt ovan nämnda dyra finansiering stoppar det mesta av den nyproduktionen. Bostadskooperationen tycks ha valt att hellre sälja dyrt och tjäna mer än att tillgodose sina egna bostadsköer.

Enligt uttalanden från Bostadsförmedlingen i Stockholm ökar nu efterfrågan på hyresrätt, sannolikt främst på hyresrätt med rimlig kostnad.

Konjunkturförändringarna kan ju innebära att befolkningsökningen i stortstadslänen minskar, annars kan vi se fram mot en ökande bostadsbrist. Som vanligt särskilt för de med måttliga eller låga inkomster.
R i styrelsen


3 kommentarer:

Anonym sa...

Professorns lösning, på kort sikt, är att "tränga ihop sig i existerande bestånd"
http://bit.ly/z0pb
se även kommentarer här
http://bit.ly/BjQb

/ Rolf

________________________________ sa...

KTH-professorerna tänker bara på sin "marknad" och förstår ingenting av boendestandard och kvalité. Att "vi" tränger ihop oss innebär ju att de som är nya hushåll eller har ändrat förutsättningarna respektive de som har lägre inkomst drabbas. En hopträngning slår inte jämnt.

Nu när spekulationsbolagen drar ner borde allmännyttan och bostadskooperationen dra upp. Och producera bostäder som hushåll med vanliga inkomster har råd att bi i.

R i styrelsen

Anonym sa...

Hur mycket och med vilka tänker KTH-professorerna tränga ihop sig ?

/ Rolf