tisdag 26 maj 2009

Hyresgästföreningen sviker hyresgästerna

Från Svd - Brännpunkt 26 maj 2009, Inlägg

Kraftiga hyreshöjningar att vänta i Stockholm

Hyresgästföreningen torde vara den organisation i Sverige som mer än någon annan missbrukar sin ställning. För några dagar sedan presenterade de ett nytt förslag till hyressättning som kommer att innebära kraftiga hyreshöjningar för hundratusentals hyresgäster i Stockholm.

Förslaget är framtagit av en Hyreskommitté med en representant från Hyresgästföreningen och fyra representanter från fastighetsägarna. Hyresgästföreningens ledning försöker nu snabbt få fram ett beslut utan att ge förtroendevalda eller hyresgäster någon möjlighet att påverka. I förslaget påstås att dagens hyressättning är felaktig och att man nu ska skapa rättvisa. Men förslaget saknar helt beskrivning och analys av dagens hyror i Stockholm. Inte heller finns någon konsekvensbeskrivning och de viktiga frågorna kring segregation och bostadsförsörjning för alla behandlas inte alls. Ett stort antal hyrespåverkande faktorer nämns i förslaget utan att det framgår hur mycket dessa bör påverka hyran.

Det enda som är tydligt är att centralt läge är ett viktigt mått och att olika lägen ska kunna ge hyresskillnader på 30 procent eller mer. Om förslaget skulle genomföras skulle det få stora sociala och ekonomiska konsekvenser för hyresgästerna, segregationen skulle öka och möjligheterna för hushåll med lägre inkomst att få bostad skulle minska kraftigt.

För innerstadens och närförorternas 100000 lägenheter i privatfastigheter innebär en hyreshöjning på 15 % ökade vinster till de privata fastighetsägarna med cirka 1 miljard kronor per år. Erfarenheter från liknande projekt i Malmö och Linköping visar att även de allmännyttiga bolagens vinster ökar kraftigt.

Att fastighetsägarna vill ha extra miljardvinster är ju begripligt men varför driver Hyresgästföreningens ledning på? Vi tror att Hyresgästföreningens långvariga monopolställning och ekonomiska beroende av fastighetsägarna har utvecklat en alltmer centralstyrd organisation.

Ledningen ser mer till organisationens intäkter än till hyresgästernas utgifter. Minst 25 procent av organisationens intäkter kommer från motparten.

När Hyresgästföreningen sviker blir hyresgästerna försvarslösa, de kan inte ens strejka som löntagare kan. I detta läge får inte politikerna också överge hyresgästerna. Hyresgästerna är den boendegrupp som har de lägsta inkomsterna. De mer välbeställda bostadsrätts- och villaboende har fått stora skattelättnader.

Att tvinga in hyresgästerna i en ännu sämre ekonomisk situation vore stötande. Politikerna måste sätta sig in i problemet och förhindra att hundratusentals människor får sin ekonomi spolierad eller tvingas lämna sina hem.

MARGARETA FRIMAN-SCHARIN

RAGNAR von MALMBORG

Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet

4 kommentarer:

Anonym sa...

Tyvärr tror jag att ni har rätt. Hyresgästföreningen styrs av sina egenintressen - inte bara pengar kanske också positioner.

Varför kör hyresgästföreningen förslag som innebär stor intern kalabalik.

Varför inte de riktigt viktiga frågorna om hyresgästernas rättigheter, ekonomiska villkoren, allmännyttans självkostnad och andra.

Då skulle det vara en organisation med stake.

Viktor

Jacob sa...

Märkligt att höra en företrädare för Nätverket för Boendetrygghet hävda följande i Hem&Hyra:
– Sedan vill jag tillägga att 65 procent av stockholmarna i dag bor i hyresrätt. Om den siffran sjunker till 60 eller 50 procent är det fortfarande en av de högsta andelarna i Sverige.

Det är idag 45% hyresrätter i innerstaden, varav allmännyttans lägenheter endast står för 10,9%. Med de ombildningar som är på gång kommer den siffran minska betydligt de kommande åren.

Jag trodde att Näverket för Boendetrygghet ansåg att det är viktigt med en stark allmännytta och blandade upplåtelseformer. Men tydligen tycks nätverket anse att endast de som redan har lägenhet, eller har möjlighet att köpa en bostadsrätt, ska ha rätt att bo i innerstaden.

Anonym sa...

Uppgiften 45% hyresrätt i innerstan är ofullständig. Den gäller enbart "ordinära flerbostadshus" inte hela bostadsstocken.

Vill man ha en fullständig uppfattning måste man lägga till äldrebostäder, studentbostäder och andra s k specialbostäder. Som vanligen är hyresrätt. Sen måste man lägga till de hyreslägenheter som finns i bostadsrättshus.

Med dessa tillägg blir hyresrättsandelen cirka 55% i innerstaden. Och allmännytteandelen också en bit högre än i den statistik som "viktor" refererar. det är dessa siffror som ska jämföras med 65% i Stockholms stad och med andra kommuner.

NHB är för en bra hyresrätt och bra andra upplåtelseformer. Som vi utvecklat i vårt bostadspolitiska program. Idag pekar alla tendenser dessvärre mot en stark försämring av hyresrätten. Att hyresgäster (även NHB:s medlemmar) försvarar sig mot dessa försämringar är inte konstigt.

Vill vi ha en bra hyresrätt får man jobba för det. Att bara försöka förhindra ombildning leder bara till försämringar.

Jacob sa...

Ni använder helt enkelt olika siffror i olika sammanhang, för att försvara era ståndpunkter på ett effektfullt sätt. Det blir ett trovärdighetsproblem. Själv anser jag inte att boende utan besittningsskydd, exempelvis studentbostäder och vissa servicebostäder, är att betrakta som vanlig hyresrätt. Vi vill ju ha bostäder med långsiktig trygghet och besittningsskydd för alla. Då bör vi endast räkna vanliga hyresrätter med en sådan långsiktig trygghet som hyresrätt. Och vi bör vara konsekventa med siffrorna.

Om något decennium kommer det att finnas ytterst få hyresrätter kvar i innerstaden. De privata hyresrätterna fortsätter förmodligen att ombildas i samma takt som under de senaste 20 åren. Och företrädare för NHB fortsätter att ombilda sina egna allmännyttiga lägenheter. Som vanligt är det främst den yngre generationen som drabbas.

Men EGEN härd är guld värd - för de som redan har.