onsdag 6 maj 2009

Hyresgästföreningen och SABO förstår inte ens vad de föreslagit!

Avslöjande intervjuer med Kurt Eliasson från SABO och med Barbro Engman och Per Svanberg från HGF, som gjorts av tidningen Etc, når oss.

Kurt Eliasson anser att en avkastning i allmännyttan på hela kapitalet(räknat som fastighetsvärdet minus lånen) på 4-12 procent per år är rimlig. Och han hävdar att det har man i allmänhet redan om man tar med värdeökningen på fastigheter. Att allmännyttan redan skulle ha den avkastningen är förstås ett intressant påstående med tanke på den självkostnadsregel som faktiskt gäller idag, men vi skall bortse från den frågan just nu.

Fastighetsvärden sätts i grunden av förväntade hyror minus drifts- och kapitalkostnader. Så ju högre hyror man kan förvänta sig ju högre blir fastighetsvärdena. En tydlig rundgång i systemet således. Men idag sätts fastighetsvärden för hyreshus i första hand efter vilket pris som en försäljning till en bostadsrättsförening ger. Dvs. ju högre bostadsbrist, ju högre försäljningspris till en bostadsrättsförening och ju högre fastighetsvärden.

Och de värdena vill allmännyttan ha avkastning på! Rena snusket alltså!

Men inte nog med det. När allmännyttan betalar av på sina lån - vilket ju görs med hyresintäkter - så ökar kapitalet och då vill man ha 4-12 procents avkastning på det som betalats av.

Med andra ord att betala av på lån, eller räkna med avskrivningar i budgetarna, är en mycket olönsam historia för hyresgästerna om SABO får som de vill.

Nu tycks SABO tro att avkastningen ska komma springande genom att fastigheterna ökar i värde. Men det är ju inte så att fastigheterna ökar i värde utan skäl. Och att räkna med värdeökning för att bostadsrättspriser ökar är rejält bakvänt och dessutom gediget osäkert.

I ETC nämns att Stockholmshems kapital är 23 miljarder. En avkastning på 4-12 procent är således 0,92 - 2,76 mijarder per år. Det ska jämföras med Stockholms samlade hyresintäkter som 2008 uppgick till knappt 2 miljarder. Dvs. här drömmer SABO om avkastning som är mellan 46 procent och 138 procent av de totala hyrorna!

Intressant är förstås vad Hyresgästföreningen säger när ETC konfronterar dem med SABO:s resonemang. Barbro Engman förstår inte alls att man ska räkna med avkastning på totalt kapital, men säger också att hon inte förstår ekonomin!!!!! Hon hänvisar till Per Svanberg som påstår att allmännyttan redan ger dessa avkastningar. Per Svanberg har också påstått att förändringarna inte alls innebär hyreshöjningar!

Det blir uppenbart att SABo drömmer om avkastningar och hyror uppe i det blå. Och som blir förfärliga för hyresgästerna, boendestandarden och bostadsförsörjningen.

Och att Hyresgästföreningen inte ens förstår vad man talar om.

Förfärligt! Vi får hoppas att politikerna har ett bättre förstånd och känner ett större ansvar för hyresgästernas väl och ve.

Det är konstigt att vi har bostadsrättsföreningar och äganderätter som drivs med självkostnad efter köpet, men att man talar om avkastningskrav för hyresrätten.

Och så blir förstås slutsatsen att vi behöver en annan typ av allmännytta och en annan typ av hyresgästorganisation. När det gäller annan typ av allmännytta kan man lära ett och annat från Danmark och Nederländerna. Eller varför inte göra om allmännyttan till kooperativ hyresrätt - förstås om man opererar bort en del fel som finns i den formen idag.

V

2 kommentarer:

Anonym sa...

Nu har jag flera dagar hört representanter från hyresgästföreningen tala om ändringarna.

Några säger att förändringarna är inte så farliga! Hyrestaket och allmännyttans självkostnad som samma personer nyss sade vara väldigt viktiga säger de nu att man kan släppa! Jag blir förvånad!

Andra från hyresgästföreningen är mer frispråkiga. De säger:

" Vi vågar inte kritisera de här förslagen, som vi inser är dåliga, för då kommer det att användas av de som vill ombilda till bostadsrätt."

Jag blir ännu mer förvånad! Skulle att ett antal hyreslägenheter blir bostadsrätt vara ett större problem än att hela hyresrätten blir skitdålig?

Bertil B

Anonym sa...

Har Barbro Engman och hennes kumpaner i Hyresgästföreningen egentligen lyckats med någonting alls?

har det inte varit det ena sämre förslaget än det andra hela 2000-talt? Tillsammans med en usel förhandlingsverksamhet?

För att inte tala om att hyresgästföreningen lägger ner stor möda på att splittra upp sig genom interna slagsmål om hur hyran ska fördelas. Så att de alldeles för höga hyrorna blir "rättvisa".

Ture