söndag 10 maj 2009

Ekoreportage om stiftelser reser många frågor

Idag har radion rapporterat om en granskning av fem stiftelser med stadgar som säger att bostäder ska ges till hushåll med lägre inkomster (med lite olika formuleringar). Helt tydligt över hur stiftelserna agerat blev det väl inte, men en hel del citat från stiftelseföreträdare tydde på att stiftelsernas stadgar tog man lite lätt på.

Reportaget reste ändå en rad frågor:

1. Varför är granskningen av dessa stiftelser och de allmännyttiga bolagen så svag? Varför lever inte länsstyrelsen, hyresgästföreningen, sabo och kommunerna rövare när stiftelserna och allmännyttan inte gör vad de ska enligt regelsystemen? Man kanske inte granskar och förstår? Eller inte vill bråka? Eller har något suddigt taktiskt syfte?

Allmännyttan går ju ofta med rätt stor vinst, t.ex. Stockholmsföretagen, trots att lagarna säger något annat. Ändå är det förvånansvärt tyst i bokslutstider. Tycker t.ex. hyresgästföreningen att det är pinsamt att hyresförhandlingarna har lett till vinst och att kritik slår tillbaka på den egna organisationen?

Vad gör egentligen länsstyrelserna som ju har ett formellt uppdrag att granska både stiftelser och allmännyttan?

2. Fallet Arbetarbostadsfonden faller i minnet. Arbetarbostadsfonden var länge en välskött allmännytta med lägre hyror än övrig allmännytta. Men så fick man en ny ledning. Den bestämde sig för att sluta vara allmännyttig. Då kunde hyrorna istället sättas cikrka fem procent över allmännyttan. Dvs en rejäl hyreshöjning och en hög vinst. Ändå har Arbetarbostadsfonden stadgar som säger något annat. Men tystnaden i frågan är det som stör mest.

3. I Ekoreportaget fanns som sagt bara delvis hur förmedlingen av bostäderna gick till. Men en principiell fråga dök upp. Får stiftelsen säga nej när någon vill byta lägenhet och den inflyttande inte stämmer med stiftelsens syfte? Ett exempel fanns att en stiftelse för kvinnor fått säga nej när en man ville byta sig in. (Varför man nu ska ha särskilda kvinno- eller manhus.)

Nätverket har i sitt bostadsprogram att bytesrätten borde bli ovillkorlig, istället för som idag att den gäller om hyresgästen kan visa att han/hon har beaktansvärda skäl och att den inflyttande bör vara okej för fastighetsägaren.

Trots dessa stiftelsers stadgar anser vi nog fortfarande att bytesrätten skall vara ovillkorlig. Däremot är det angeläget att stiftelserna använder sina stadgar vid bostadsförmedling av tomma lägenheter. Att sedan hyresgästerna förändras under boendet får man leva med.

De som läst boken om Sunnerdahlska stiftelsen i Stockholm - kvarteret Kristallen - vet att den typ av styrande och ställande med hyresgästernas boenden som gällde där knappast är acceptabelt. T.ex. att tvinga ner hyresgäst i mindre bostad när make/maka gått bort.

V

Inga kommentarer: