onsdag 11 februari 2009

Bostadspolitiskt samtal 17 februari 18.30 Del 1

Tisdag 17 februari kl 18.30 på Norra real i Stockholm
Bostadspoltitiskt samtal med Carina Moberg (s), Jan Lindholm (mp) och Egon Frid (v) från riksdagen om oppositionens förslag till bostadspolitik.

Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet har nu ett bostadspolitiskt program.

Utgångspunkter
- tillräckligt med bostäder
- högre boendekvalité
- attraktiv och trygg hyresrätt
- nya upplåtelseformer för trygghet, inflytande och självkostnad
- välfungerande bostads- och byggsektor
- ökad integration


Det behövs en ny bostadspolitik. Hyresrätten måste bli bättre för hyresgästerna om den ska leva vidare som ett bra boendealternativ. Det behövs en rimlig hyressättning. Det behövs nya upplåtelseformer som kombinerar hyresrättens och bostadsrättens fördelar. Det behövs former för att klara tillväxt och ett bra boende för alla. Integrationen måste öka.

En välfungerande bostadssektor för de boende förutsätter att alla upplåtelseformer fungerar väl och att det finns ett gott utbud av bostäder för alla hushållstyper.

Det är orealistiskt att tro att den svenska bostadsmarknaden och kommunerna kan fungera utan hyresrätt. Men den måste bli attraktiv för de boende och därför behöver den utvecklas.

Hyresrätten har försämrats de senaste 15 åren med högre boendekostnadsökning än övriga upplåtelseformer. I synnerhet gäller det vid nyproduktion och ombyggnad. Hyresgästens inflytande är fortsatt svagt och har i vissa avseenden försvagats. Nyproduktionen av hyresrätt är marginell. Många hyresgäster väljer att lämna hyresrätten.

För att uppnå en bra hyresrätt och en välfungerande bostadssektor behövs förändringar av hyresrätten och nya upplåtelseformer för att ge trygghet, inflytande och självkostnad.

Ett grundkrav, som bör gälla i flertalet delar av landet, är att minst halva bostadssektorn är social och icke kommersiell. Då kan en god bostad för alla klaras och då blir hela bostadssektorn mer stabil.

Utgångspunkten för det som föreslås är:
  • Att samhället, staten, regionerna och kommunerna, har det yttersta ansvaret för att klara tillväxt och ett bra boende för alla.
  • Att boendet ska vara tryggt och säkert. Att de boende oavsett upplåtelseform ska ha rättssäkerhet och en självklar rätt till starkt inflytande över det egna boendet.
  • Att det ska erbjudas olika upplåtelseformer på den svenska bostadsmarknaden.
    Att de olika upplåtelseformerna ska erbjudas ekonomiskt likvärdiga villkor. Subventioner, skattelättnader, kostnader och beskattning måste vara lika för alla boendeformer.
  • Att bostads- och byggsektorn fungerar väl.
  • Att bostadssektorn ska vara en del av en ökad integration.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Låter som mycket rimliga utgångspunkter. Med dem kanske vi kan få en social bostadspolitik istället för bostadsaffärer.

Anonym sa...

Det är dags att hitta en långsiktig bostadspolitik som har bra boende för alla som mål. Det borde vara självklart men det verkar inte som alla tycker det.

Anonym sa...

Går det att göra hyresrätten bra? Lite såna förslag. De flesta verkar att handla om att försämra eller försvara. Varför är hyresgästföreningen så tyst och passiv? Tycker de att allt är bra som det är? Vet inte om jag ska tro på hyresrätten. Med en riktig hyresgästförening, demokratisk och driftig, skulle det kanske kunna gå, men som det nu är kan man bara bli tveksam.

Vera