onsdag 14 januari 2009

Den svårförståeliga hyresgästföreningen avsnitt 3

I tidigare avsnitt i denna serie har vi rapporterat om hyresförhandlingarna i Svenska Bostäder. Det finns skäl till ett avsnitt till. Läs om de fem märkliga stegen.

I steg ett beslutar förhandlingsdelegationen (som beslutar om avtal) att de i år inte vill ha någon differentiering av hyrorna. Beslutet kom på grund av kraftig kritik mot hittillsvarande differentieringar och brist på inriktning och underlag för en differentiering. Ombudsmannen som skriver protokoll tar inte med beslutet i protokollet!

I steg två träffar ombudsmannen bolaget och framför en modifierad version av delegationens beslut: "det inte finns fog för att differentiera enligt de gamla principerna med hänvisning till det pågående projektet, systematiserad hyressättning.”

I steg tre återkommer ombudsmannen till delegationen med ett förslag till generell höjning och att hyreshöjningen ska differentieras med formuleringen: ”Överenskommelsen skall utgå från de principer som tillämpats under senare år och syfta till att lösa brister i hyresstrukturen i Stockholm.” Avvikelsen från förhandlingsdelegationens tidigare beslut är påfallande! Skrivningen tidigare principer och skrivningen lösa brister i hyresstrukturen, är skrivna som om det finns en överenskommen uppfattning om brister i hyresstrukturen!

Dock står det också i avtalet att ”I det fall en sådan överenskommelse (om differentiering) inte träffas höjs hyran för alla bolagens lägenheter med 2,75 % den 1 februari 2009.” Den formuleringen gjorde att delegationen accepterade avtalet. Delegationen fick möjlighet att säga nej till en differentiering. Senast den 19 december skulle det göras.

I steg fyra återkom ombudsmannen med ett förslag till differentiering. Nyproduktionen skulle få en lite lägre höjning och cirka 5 procent av beståndet skulle få en högre höjning. Argumentationen för nyproduktionens lägre höjning var begriplig, men ändå märklig, man hade ju nyss förhandlat fram de hyrorna. Förslaget om den extra höjningen för de 5 procenten var dock obegriplig. Argument, som att det är en liten del av beståndet och en liten extra höjning, är ju inte övertygande. I diskussionen konstaterades att delegationen varit mot en differentiering från början och att det krävs starka argument för att kunna försvara att vissa ska ha en högre höjning.

Förhandlingsdelegationen beslutade (den 17 december) att inte acceptera förslaget till differentiering och att samma höjning skall gälla för hela beståndet. Endast en person i delegationen, regionstyrelsens representant, framförde en annan uppfattning.

Steg fem. Nu ska man inte ännu en gång tro att beslut är beslut! Nej, nu har ombudsmannen åter kallat till ett delegationsmöte för att få delegationen att besluta om så gott som samma differentieringsförslag som delegationen avvisade nyss!

Argumentationen är obetalbar. Ombudsmannen hävdar att Svenska Bostäder inte accepterar skrivningen i avtalet, citerad ovan, att hyresgästföreningen inte tar sitt ansvar för hyressättningen och att Svenska Bostäder hotar att riva upp det avtal de nyss har tecknat! Fan trot! Avtalet gäller redan och tid för differentieringsdiskussion har gått ut.

Det verkar som att ombudsmannen ändå framfört till Svenska Bostäder att det finns en gemensam uppfattning om felaktigheter i hyresstrukturen. Den starka kritiken som framförts alla de senaste åren mot de differentieringar som genomfört är som borta! Hyresgästföreningens stora undersökning, där det tydligt framgår att hyresskillnaderna blivit långt större än vad hyresgästerna anser, verkar inte finnas! Förhandlingsdelegationens redan fattade beslut verkar man kunna strunta i!

Det verkar som att ombudsmannen, Svenska bostäder och regionstyrelsens representant i delegationen befinner sig i en egen värld och långt borta från både förhandlingsdelegation, andra förtroendevalda och hyresgästerna.

Det är skrämmande hur de agerar och intrigerar.

Man får hoppas att förhandlingsdelegationen tar i på skarpen, säger nej till det nygamla förslaget och gör en tydlig markering att delegationens inställningar och beslut skall respekteras och framföras till bolaget!


V

2 kommentarer:

Anonym sa...

En tydlig kantring i synen på demokrati har skett i Hyresgästföreningen. Anställda som talar vad medlemmar och förtroendevalda ska tycka, vidare förhandlingsdelegationer som struntar i mandaten de fått från sina stora delegationer. Det är precis som sägs i rubriken "svårförståeligt"!

Janne H

Anonym sa...

"Hyresgästföreningsdemokrati" kallas det. Hyresgästföreningens urvattnade tolkning av demokratibegreppet. Mvh.