söndag 18 januari 2009

Hyresgästernas riksförbund, också en svårförståerlig historia

Sven Bergenstråhle, utredare på Hyresgästernas Riksförbund har skrivit brev till oss och vi har svarat honom direkt. Vi tror att några kommentarer till vad han skrivit till oss och på Hem och hyras hemsida kan vara av intresse. Sven har tidigare gjort förtjänstfulla utredningar om ungdomars boende. Nu verkar han ha hamnat i galen tunna. Vi tror att han för fram riksförbundets åsikter.

Sven: Det är så oerhört mycket mera värdefullt att bo i Stockholms innerstad.

Svar: Är det? De undersökningar som finns säger att hyresgäster i förort är beredda att betala LITE mer än de gör nu för samma bostad och områdeskvalité för att bo i innerstaden. Och sällan så mycket som det faktiskt kostar att bo i innerstaden.

Det är mycket långt från Svens påstående om OERHÖRT MYCKET MERA. Och då är hänsyn ännu inte tagen till att innerstadsbostaden och kvarteret som regel har sämre planlösning, sämre gård, mindre sol, mera störningar osv.

Svens åsikter (och hyresgästernas riksförbund?) är långt från hyresgästernas.

Sven: Hur kan ni påstå att hyresskillnaderna mellan innerstad och ytterstad är för höga.

Svar: Hyresgästföreningens senaste undersökning ”Var bor du bäst för pengarna” visar att hyresgästerna i hela övriga regionen är beredda att betala i genomsnitt 9 procent mer för samma bostad för att bo i innerstaden. Medan hyresskillnaden är 19 procent. Tydligare kan det inte visas. Andra undersökningar visar samma sak.

Framför allt är det enligt utredningen boende i små lägenheter som är beredda att betala mer för att bo i innerstaden. Befolkningsstrukturen visar att innerstaden numera domineras av åldrar runt 30, medan typiska förorter som Farsta, Skärholmen, Vällingby har en jämn åldersfördelning. Två-tredjedelar av de unga som får barn flyttar till förort innan barnen börjar skolan. Olika delar av regionen är med andra ord populära för olika åldrar.

Sven: Förortsborna anser att deras hyror är jämförelsevis för höga.

Svar: Återigen ett felaktigt påstående. Förortsbor brukar svara att samma lägenhet i en annan förort är mindre värd. Då säger de något annat, nämligen att det är en nackdel att flytta till en annan förort och därmed förlora sina sociala nätverk och annat som de flesta tycker är viktigt. Det har inget att göra med hur bra förorten är att bo i.

Sven: Det är problemet med den bristande konsekvensen och den orättvisa hyressättningen i Stockholms stad som är fastighetsägarnas bästa argument mot bruksvärdesystemet.

Svar: Återigen en åsikt från din sida som du får stå för själv. Också dessa dina åsikter motsägs av de enkätundersökningar som gjorts. Det finns orättvisa hyror, främst handlar det om nybyggnadshyror och ombyggnadshyror, men det är ju inte dom som Sven talar om.

Att fastighetsägarna påstår att hyrorna ska vara högre där de har en stor del av sina medlemmars bostäder är ju inte detsamma som att de har rätt. Fastighetsägarnas ageranden är förvisso ett hot mot bruksvärdessystemet. Men kanske också i slutändan ett hot mot deras egen existens.

Tron att man skall kunna ”köpa” fastighetsägarna genom att säga att de har rätt och genom att sälja ut innerstadshyresgästerna är förfärlig. Fastighetsägarnas ageranden under 2000-talet visar tvärtom att varje gång man givet dem en hand så har de fått blodad tand och begärt mer.

Vi skulle vilja se en hyresgästförening som tog kamp mot fastighetsägarna istället för en som försöker lirka med dem.

Sven: Det är rimligt att hyresskillnaden mellan Rinkeby och innerstaden är 40-50 procent. Sådana hyresskillnader har man i Malmö.

Svar: Inget i enkätundersökningarna stöder detta. Hyresskillnaden mellan Järvafältet i Stockholm och innerstaden är enligt vår uppfattning fullständigt orimlig. Vi förstår inte heller varför det ska vara väsentligt billigare att bo på Järvafältet i Stockholm, jämfört med att bo i liknande områden i Sollentuna, Järfälla och Sundbyberg. Eller varför det ska vara väsentligt billigare att bo på Järvafältet än i t ex Skärholmen och Vällingby-Hässelby.

Hyresskillnaderna i Malmö är verkligen inget föredöme. Stora hyresskillnader för områden som ligger mycket nära varandra. Hyresskillnaderna i Malmö bygger för övrigt inte på centralitet, vilket är den måttstock som Sven hävdar för Stockholm. Numera är den längsta bostadskön i Malmö till det område som har värderats lägst. Ett resultat har också blivit snabbt ökande omvandling till bostadsrätt i de områden som värderats högst.

V

Inga kommentarer: