tisdag 20 januari 2009

Den svår förståerliga hyresgästföreningen avsnitt 5

Måndag den 19 januari beslöt hyresgästföreningens delegation för förhandlingar med Svenska Bostäder för tredje gången att inte fördela hyreshöjningen för 2009. Ett i vårt tycke rimligt beslut.

Följande kommentar från en hyresgästförenings hemsida vill vi gärna föra vidare. Den visar hur det går till i hyresgästföreningen, men också att det finns en rejäl intern kritik. Man får se om den sanering som nog behövs kan bli verklighet:

"Kommentar

Så beslöt förhandlingsdelegationen att hyreshöjningen för 2009 inte skall differentieras.

Ombudsmannen försökte sockra förslaget om differentiering med att då skulle hyreshöjningen för alla ske 1 mars istället för 1 februari. Men fick genast kritik att här diskuterar vi förslag som skall gälla under lång tid. Differentieringsförslaget fanns inte utskrivet utan presenterades enbart muntligt och utan en ordentlig beskrivning av hur hyresstrukturen ser ut eller varför förslaget skulle se ut som det gjorde. Förslaget presenterades på gammalt vanligt hyresgästmaner "ni skall ha förtroende för oss som har tagit fram det". Det gick inte förhandlingsdelegationen på. Utan beslöt att avvisa differentieringsförslaget.

Så återstår då frågan varför frågan överhuvudtaget kom upp igen, trots att delegationen redan två gånger tidigare avvisat differentiering.

Nu återstår också frågan hur formuleringen:

"Överenskommelsen skall utgå från de principer för fördelning som tillämpats under senare år och syfta till att lösa brister i hyresstrukturen i Stockholm"

kunde skrivas in i huvudavtalet när det inte finns några överenskomna principer eller ens en gemensam uppfattning om hur hyresstrukturen ser ut och hur den bör vara.

Nu har förhandlingsdelegationen i praktiken underkänt den formuleringen. Men borde inte de som satt i de direkta förhandlingarna direkt ha reagerat när Svenska Bostäder föreslog denna skrivning? Hur går förhandlingarna i övrigt till om man inte direkt reagerar på skrivningar som bolaget lägger fram. Svagt!

I övrigt satt som vanligt diverse personer - anställda och förtroendevalda - som inte ingick i förhandlingsdelegationen med på delegationsmötet. En av dem ville också argumentera. Som svar på denna grundläggande märklighet hade också ett antal avdelningspersoner - bland annat från Södermalm - infunnit sig.

I förhandlingarna med privatnyttan kommer säkert fastighetsägarna ändå att försöka kräva att hyreshöjningarna skall differentieras så att de blir högre där deras medlemmar har merparten av sina lägenheter. Man får hoppas att våra hyresförhandlare nu istället äntligen får ändan ur vagnen och börjar ordentligt granska hyrorna - och standarden - i respektive privathus och jämföra med lämplig allmännytta."

Inga kommentarer: