onsdag 17 december 2008

Den svårförståeliga hyresgästföreningen avsnitt 2

Som vi rapporterade häromdagen skulle idag hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Svenska Bostäder fatta beslut om hyreshöjningen skulle fördelas olika eller vara lika för alla.

Som väntat lade förhandlingsledaren fram ett förslag som innebar en fördelning. Högre hyra skulle alla hus ombyggda under ungefär 70-talet få. I praktiken innebar detta att hus byggda före 20-talet skulle få en högre hyreshöjning. Då byggdes bara hus i innerstaden, så i praktiken var det en innerstadshöjning som föreslogs.

När förhandlingsledaren skulle argumentera användes den s.k. hyreskommittens indelning i hustyper och värderingar som grund. Flera i delegationens tyckte detta var häpnadsväckande. Hyreskommittén innehöll både bolagen och hyresgästföreningen, och från hyresgästföreningen både förtroendevalda och anställda. Så länge allmänna principer behandlades fick de förtroendevalda vara med. Men i beskrivningen av fastighetstyper, deras kvalitéer och värden för dessa deltog från hyresgästföreningens sida enbart anställda!

När hyreskommitténs förslag blev känt fick det hård kritik från de förtroendevalda. Kritiken riktade in sig på fastighetstypesindelning, kvalitetsbeskrivning och värdering av dessa. När regionstyrelsen så småningom skulle behandla kommitténs resultat ställde sig styrelsen inte bakom förslaget! Ändå tycks det leva kvar i vissa kretsar! Och som ovan användas som argument i en hyressättningsdiskussion. Hur är detta möjligt?

När förhandlingsdelegationen så småningom skulle rösta var det bara en person som röstade för en hyresfördelning (regionstyrelsens representant i delegationen!). Således beslöts att hyreshöjningen skulle vara lika för alla.

Ett rimligt beslut med det underlag som (inte) fanns!

Från förhandlingarna med de privata fastighetsägarna hörs att dessa är mycket angelägna om högre hyror där de framför allt har sina hus - dvs i innerstad och närförort.

Ett rimligare tänkande skulle väl vara att granska alla privathyror extra noga. Enligt statistiken är nu privathyrorna i genomsnitt 12 procent högre än allmännyttans hyror. Enligt hyreslagen får privathyrorna vara 5 procent högre. Det är således mycket troligt att ett stort antal privatägda hus har alldeles för höga hyror. Vid många tillfällen har de fått lite extra och dessutom har hyresgästföreningen haft så dåligt på fötterna för att bedöma privathyror så man har gått på pumpen titt som tätt - med stora extra hyror för privathyresgästerna som följd.

Det finns ingtet skäl att acceptera detta. Alltså behövs en skarp granskning av privarhyrorna och en nollning där de är för höga.

All granskning av privata fastighetsägare i Stockholmstrakten, visar att de tjänar otroligt mycket pengar både på hyror och på värdestegring. Det är naturligtvis pinsamt för hyresgästföreningen att privathyrorna har blivit alldeles för höga.

Men det är ännu mer pinsamt om problemet inte rättas till.

V

4 kommentarer:

Anonym sa...

Tackar för informationen!! Hyresgästföreningens förhandlingsorganisation, en riktigt pinsam historia. Här krävs demokratiska muskler och inte patetisk "Hyresgästföreningsdemokrati". Villkoren för Bostadsrättsföreningarna bör sättas speciellt under granskning.
Varför ska kvarvarande hyresgäster fungera som mjölkkossa för grannar som därmed bor billigare och blir rikare (fast nu handlar det mer om att rädda föreningarna ur en ekonomisk kris)

Anonym sa...

Rolf, tråkigt att du har rätt. I dagarna har Stadsholmens boende fått sina hyror satta efter att den förhandlande delegationen fullständigt struntat i sina direktiv från den stora delegationen. Förhandlingsinriktningar spelar ingen roll längre, rutiner grusas och demokratin är satt ur spel, vilket leder till slutsatsen att hyresgästföreningen företräder ingen längre. I min värld har hyresgästföreningens diskvaliserat sin rätt att förhandla för oss hyresgäster.

Janne H
janne_hell@hotmail.com

Anonym sa...

Helt rätt Janne, Hyresgästföreningens tjänstemannaförhandlare ser mera till motpartens och sina egna intressen. DÄRFÖR förhandlar ett antal hyresgäster boende i Bostadsrätter sina egna hyror, med gott resultat dessutom ... Din värld är nog inte bara din, Hyresgästföreningen har sedan länge diskvalificerat sin rätt att förhandla hyror ...

Anonym sa...

Haveriet i Stadsholmen stinker allt mer för varje dag.

När insynen är borta och Hyresgästföreningen gör som den vill borde de inte ha rätt till förhandlingsersättningen som faktiskt alla hyresgäster betalar.Janne H
janne_hell@hotmail.com