onsdag 1 juli 2009

Fokusera på rätt frågor

I det läge som nu råder är det viktigt att fokusera på och prioritera rätt frågor för hyresgästerna i Stockholm. Uppgörelsen mellan Sabo och Hyresgästföreningen och Stockholmsmodellen måste förkastas till förmån för bibehållet hyrestak, allmännyttans självkostnadsprincip och kooperativ hyresrätt i stället för bostadsrättsombildning.

Det pågår en kampanj för att få oss att acceptera Stockholmsmodellen utan att ens fråga vad den kommer att innebära. Modellen marknadsförs också med falska förespeglingar.

På Hyresgästföreningens hemsida finns en sida med "Frågor och svar om systematiserad hyressättning". Som en del i svaret på den första frågan "Varför införs systematiserade hyressättning?" sägs med anledning av hotet om marknadshyror att "Hyresgästföreningen däremot vill att allmännyttans hyror ska var normerande för alla hyror … " I den tredje frågan "Vem bestämmer hur hög hyran ska bli?" blir svaret "Allmännyttan förblir hyresnormerande för privata fastigheter. Det finns ett hyrestak."

Många, som inte vill tala om hotet mot hyresrätten, hänvisar till den här sidan för att lugna oss oroliga hyresgäster.

Förvisso låter bibehållet hyrestak och allmännyttans hyresnormerande roll bra men det finns ett problem. Det som står på Hyresgästföreningens hemsida är nämligen lögn. Hyresgästföreningen har föreslagit att både hyrestaket och allmännyttans hyresnormerande roll ska avskaffas. Hittills har föreningen kommit överens med Sabo i frågan. De privata fastighetsägarna vill naturligtvis gå ännu längre men i praktiken har de anslutit sig till Sabo-Hyresgästföreningsuppgörelsen.

Ordföranden i Hyresgästföreningen Region Stockholm, som har det yttersta ansvaret för informationen på hemsidan, var med och fattade beslutet om att avskaffa hyrestaket och allmännyttans hyresnormerande roll i föreningens förbundsstyrelse. Han är oerhört tacksam mot dem som basunerar ut att Stockholmsmodellen inte påverkar framtidens hyror annat än marginellt.

De, som hänvisar till Hyresgästföreningens information om den systematisearde hyressättningen, bidrar till att sprida lögner. De blir nyttiga redskap i Hyresgästföreningens kampanj mot dem som sakligt och med integritet har ambitionen att utvärdera och kritiskt granska förslag och utspel. Det har hänt tidigare att de som för fram saklig kritik utpekas som orosstiftare som förråder hyresrätten, ja till och med bryter mot föreningens stadgar.

Nu måste alla krafter samlas i kampen mot Sabo-Hyresgästföreningsuppgörelsen så att förslagen om att avskaffa hyrestaket och att allmännyttan ska drivas affärsmässigt inte blir verklighet. Dagens förhandlingssystem och regelverk för allmännyttan må ha sin brister med de har potential och kan utvecklas på hyresgästernas villkor utan en Stockholmsmodell. Allmännyttans hyresnormerande roll, långsiktiga självkostnader och utvecklade förvaltningsformer, exempelvis kooperativ hyresrätt, visar vägen till ett bättre hyresboende.

Björn Alfredsson

Inga kommentarer: