måndag 6 juli 2009

Fortsatta dimridåer från hyresgästföreningen

Vi har i ett tidigare inlägg kritiserat Hyresgästföreningen Region Stockholm för att de på sin hemsida sprider lögner om bibehållet hyrestak och allmännyttans hyresnormerade roll i framtiden.

Nu har man ändrat på sidan med ”Frågor och svar om systematiserad hyressättning”. De helt felaktiga formuleringarna ”Allmännyttan förblir hyresnormerande för privata fastigheter. Det finns ett hyrestak.” har strukits.

Men det står fortfarande inledningsvis på sidan att ”Hyresgästföreningen däremot vill att allmännyttans hyror ska var normerande för alla hyror … ” Den formuleringen är vilseledande för den ger intrycket att föreningen vill bibehålla nuvarande hyrestak vilket inte är med sanningen överensstämmande.

Hyresgästföreningen har föreslagit att alla förhandlade hyror, således både allmännyttiga och privata, ska vara normerande i framtiden. Eftersom privathyrorna i Stockholm ligger en bra bit över hyrorna i allmännyttan så kommer den framtida ”hyresnormen” att ligga högt över dagens hyrestak, åtminstone 15–20 procent enligt seriösa bedömningarHyresgästföreningen fortsätter att sprida dimridåer kring sina förslag. De vågar helt enkelt inte stå för sina ståndpunkter.

B

Inga kommentarer: