fredag 24 april 2009

Nu kommer reaktionerna

Nu börjar reaktionerna på de förfärliga förslagen från Hyresgästföreningen och SABO komma. Allteftersom fler och fler inser vart förslagen bär hän kommer allt fler att inse att detta är vansinne.

Just nu når oss ett uttalande från ett antal Hyresgästföreningar i Stockholm. De är förstås också upprörda över den egna organisationen. Vi citerar:


Hyresgästerna svikna av sin egen organisation

I många år har Hyresgästföreningen sagt sig värna om självkostnadsprincipen och att allmännyttans hyror ska utgöra ett tak för privathyrorna. Nu har plötsligt förbundsord-föranden Barbro Engman, utan förankring bland medlemmarna, tillsammans med allmännyttans branschorganisation SABO presenterat ett förslag som helt frångår de tidigare principerna. I lagförslaget slås fast att hyresjämförelser i framtiden får göras både med privat och kommunalt ägda hus i stället för som nu endast med den kommunalt drivna allmännyttan. Det finns privatägda fastigheter med avsevärt högre hyror än de kommunala. Med den föreslagna förändringen blir de styrande för alla hyror. Dessutom blir det möjligt att successivt saxa upp hyror på ett helt annat sätt än idag. Detta drabbar även allmännyttans hyresgäster. Hundratusentals människor kan få sin ekonomi spolierad eller tvingas lämna sina hem.

Barbro Engman har utan mandat från medlemmarna kapitulerat för fastighetsägarnas krav på ökade vinster. Att föreslå att allmännyttan ska bli affärsmässig och drivas på marknadens villkor rimmar illa med en organisation vars främsta uppdrag är att tillvarata hyresgästernas intressen. Det finns ur hyresgästens perspektiv inga som helst skäl för att fastighetsägarna ska få större vinster och att kommunerna ska få ökade möjligheter att finansiera kommunal verksamhet med hjälp av oskäligt höga hyror.

Tvärtom borde Hyresgästföreningens ledning påvisa de stora konsekvenserna av hyreshöjningar och verka för en allmännytta med skärpt självkostnad och skärpta villkor för hyresjämförelser med allmännyttan som grund.

Varför görs inte detta!?

Stockholm den 23 april 2009

Hyresgästföreningarna på Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm, ordförandena

4 kommentarer:

Anonym sa...

Skönt att några har reagerat. Fast varför lägger en hyresgästförening förslag som är dåliga för hyresgästerna? Och påstår att det är bra?

Jag börjar fundera på att instämma i kravet på Barbro Engmans avgång. Så här kan vi inte ha det.

HA

Anonym sa...

Undrar om inte hyresrätten dog nu. så mycket försämringar som det har blivit för hyresgästerna, så tål de väl inte en till?

Torsten

Elisabet sa...

Varför hänger ni fram Barbro Engman som ensam ansvarig. Beslutet är fattat av en helt enig förbundsstyrelse.

Anonym sa...

Det är väl inte konstigt att dra fram Barbro Engman särskilt, så som hon arbetar.

När hördes självständigt tänkande från övriga förbundsstyrelsen?

Hur har detta förslag förankrats i hyresgästföreningen? Var finns konsekvenserna beskrivna och diskuterade? Vilka drabbas och vilka drabbas hårdast?

Bea