torsdag 6 mars 2014

Ingen brist på detaljplaner för bostäder


Bostadspolitikens skrönor 1!

Fastighetsbolagen och byggföretagen skyller det låga bostadsbyggandet på brist på planlagd mark och för många detaljkrav.
 
Rena skrönor!
 
En aktuell genomgång av länsstyrelsen i Stockholm visar att det finns färdiga detaljplaner för 47 000 bostäder i Stockholms län! Hela sex årsproduktioner således med dagens takt, och kanske fyra årsproduktioner med en rimlig takt. Därtill pågår en omfattande planering för bostäder i de flesta kommuner som kommer att falla ut med färdiga planer inom något eller några år.
 
Liknande rapporter kommer från västkusten och andra delar av Sverige.
 
Påståendet att detaljkrav hindrar byggandet är lika konstigt. Själklart måste tillkommande bebyggelse anpassas till sina respektive omgivningar. Byggbranschen är van vid att bygga efter ritningar och anvisningar.
 
Under epoker när samhällskraven har sänkts och ansvaret istället har lagts över mer på exploatörer och byggföretag har detta aldrig lett till bra resultat. Utan avsaknaden av krav har sänkt den nya bebyggelsens utformning. Ett typexempel är senare delen av miljonprogrammet där man på en del håll upphandlade med endast priskrav. Och fick väsentligt fulare hus.
 
För exploatörer och byggföretag är det förvisso perfekt att skylla bostadsbristen på någon annan och försöka pressa fram regelförändringar som kan leda till högre vinster.
 
Men realiteten är att byggsektorn är oerhört lönsam idag. De registrerade byggkostnaderna har ökat väsentligt snabbare än övrig prisutveckling. Särskilt snabb har utvecklingen varit där exploatör och byggare har varit i samma koncern.
 
Det är tydligt att branschen istället trivs bra med en bostadsbrist och ser till att den inte byggs bort.
 
Dessa illojala branscher behöver hårdare tyglar, inte färre.

R

Inga kommentarer: