måndag 15 juni 2009

Bevare oss för Stockholmsmodellen 1

Jag har varit på informationsmöte om Stockholmsmodellen och det avskräckte.
Grundbulten ser ut så här: De nya hyrorna (alla lägenheter ska få nya grundhyror) ska sättas enligt bruksvärdet och bruksvärdet ska i sin tur bygga på hyresgästernas allmänna värderingar. Det här låter förledande men är alldeles uppåt väggarna.

Bruksvärde har inte ett dugg med allmän hyressättning att göra. Bruksvärdet är ett kriterium när två lägenheter jämförs i en situation när hyresvärd och hyresgäst är oense om hyran. Då letar man fram en allmännyttig lägenhet som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdig med den lägenhet vars hyra man förhandlar om.

De allmännyttiga lägenheternas hyror har satts efter förhandling med hänsyn till bostadsbolagets kalkyler som i bästa fall baseras på dess självkostnader. Vare sig hyresgästernas värderingar eller de enskilda lägenheternas bruksvärde har bestämt hyresnivån.

Talet om att modellen bygger på en återgång till den genuina bruksvärdesprincipen är rent nonsens. Den vantolkning, som modellens förespråkare gör, öppnar vägen till marknadshyror. I kombination med överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och SABO som föreslår slopat hyrestak och att allmännyttan ska drivas affärsmässigt blir modellen ett effektivt vapen i händerna på marknadsförespråkarna.

För att lugna hyresgästerna säger man att det kommer att ta lång tid att införa modellen och att en faslig massa lägenheter måste besiktigas. Erfarenheterna av Hyresgästföreningens besiktnings- och förhandlingsverksamhet är inte speciellt goda. Det hela kommer som vanligt att mynna ut i schablonlösningar, vi målar bilden i grova penseldrag som föreningen brukar säga när de inte bemödat sig ta reda på detaljer.

Vad behöver göras i stället. Jo, gör en systematisk genomgång av hyresstrukturen (den bilden saknas faktiskt), se till att självkostnadsprincipen tillämpas, rätta till de snedsitsar som åratal av misslyckade förhandlingar på framför allt privatsidan lett till, kort sagt slå vakt om och vidareutveckla nuvarande system.

Det påstås att kritiken av Stockholmsmodellen gynnar dem som ivrar för ombildning till bostadsrätt.

I stort sett alla innerstadsombildningar är ekonomiskt ofördelaktiga. Några stycken kanske ser bra ut på pappret med det beror uteslutande på att man lånar pengar till driften utöver köpet. För dem kommer det surt efter och på några års sikt är affären ofördelaktig.

Det bästa alternativet till bostadsrätten är en bra hyresrätt eller varför inte kooperativ hyresrätt med samma inflytande som i bostadsrätten men utan spekulation livslång skuldsättning.

I nästa vecka hålls flera informationsmöten. Gå dit, lyssna och få dina farhågor besannade.

B

Inga kommentarer: